Погрібна Лариса Станіславівна

Кафедра іноземної філології та перекладу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 20 років

Біографія

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової школи у Великій Британії” за спеціальністю 13.00.01.

Викладає дисципліни

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
2. Практичний курс першої іноземної мови
3. Практика перекладу першої іноземної мови
4. Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови
5. Наукове спілкування іноземною мовою

Сфера наукових інтересів

1. Екологія
2. Педагогіка
3. Лінгвістичне релігієзнавство
4. Семіотика культури
5.Теорія комунікації