Підвойний Володимир Миколайович

Кафедра української мови, літератури та східних мов

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: понад 20 років

Біографія

Народився 16 жовтня 1972 року в місті Миргород Полтавської області.

У 1995 році закінчив філологічний факультет Київського державного університету. В Київському університеті працював з 1995 року – асистентом кафедри тюркології, з 2002 – завідувачем кафедри тюркології. З 2003 року – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Відомості про захист дисертацій

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Турецька лінгвістична термінологія» (науковий керівник – професор Халимоненко Г.І.).

Основні навчальні курси

  1. Турецька мова
  2. Вступ до спеціальності «Філологія»
  3. Лінгвокраїнознавство Туреччини
  4. Ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві
  5. Актуальні проблеми лінгвістичної тюркології
  6. Проблеми турецької термінології

Сфера наукових інтересів

  1. Історія
  2. Лексикографія
  3. Лексикологія тюркських мов
  4. Порівняльне мовознавство

Автор серії лексикографічних турецько-українських посібників, циклу статей, присвячених проблемам мовної ситуації та термінологічної роботи в Туреччині.