Науково-дослідна робота

За час роботи кафедри документознавства та інформаційної діяльності штатними викладачами кафедри захищено одну докторську та чотири кандидатські дисертації. Викладачі кафедри працюють над науковими темами відповідно до напрямку наукових досліджень. Розроблено наскрізна тематика науково-дослідної роботи студентів. Наукова діяльність викладачів кафедри у царині документознавства підтверджується численними публікаціями у фахових виданнях, що засвідчує їх високий теоретичний та практичний рівень.

Студенти спеціальності беруть активну участь у наукових конференціях та окремі з них стали переможцями конкурсу студентських наукових робіт. Зокрема, викладачі та студенти кафедри є активними учасниками щорічної науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, духовність”, секція “Документознавство та інформаційна діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку”. За результатами роботи конференції кращі роботи заслуговують на публікацію.

Також на кафедрі здійснюються наукові дослідження з метою покращення навчання студентів із особливими потребами.