Лоза Галина Іванівна

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Відомості про захист дисертацій

У 2015 році в Інституті журналістики КНУ імені Т.Г. Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему “Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту” за спеціальністю 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування”.