Кнодель Людмила Володимирівна

Кафедра іноземної філології та перекладу

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 35 років

Біографія

Народилася 28 лютого 1949 року.

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему ” Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО” за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Викладає дисципліни

1. Країнознавство
2. Українознавство
3. Іноземна мова спеціальності

Сфера наукових інтересів

1. Вища освіта закордоном

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.