Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Активний туризм і безпека туристичної діяльності

2. Безпека туризму

3. Валеологія в туризмі

4. Валеологія, рекреалогія та санаторно-курортне лікування

5. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

6. Географія туризму

7. Етнографія та фольклористика

8. Екскурсознавство

9. Економіка і ціноутворення в туризмі

10. Звичаї та традиції народів світу та організація народних свят

11. Інфраструктура туризму

12. Інформаційні системи в туризмі

13. Міжнародний туризм та готельне господарство

14. Оздоровлення туристів у санаторно-курортних закладах

15. Організація дозвілля

16. Основи наукових досліджень

17. Основи географічних знань

18. Основи заповідної справи

19. Основи туризму та орієнтування

20. Організація краєзнавчої діяльності

21. Організація проведення народних свят

22. Організація туристичної діяльності

23. Організація ресторанного та готельного господарства

24. Організація виставкової діяльності

25. Організація сільського туризму

26. Організація обслуговування туристів у готелях

27. Організація екскурсійного обслуговування

28. Організація масових спортивних заходів

29. Планування і організація туристичного бізнесу

30. Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів

31. PR та рекламна діяльність у туризмі

32. Ринок туристичних послуг

33. Спеціалізований туризм

34. Туристичне країнознавство

35. Туристсько-рекреаційні комплекси світу

36. Організація івентивного туризму

37. Етика й естетика

38. Моніторинг світового ринку туристичних послуг

39. Методологія і організація наукових досліджень

40. Стратегія регіонального розвитку світового туризму

41. Туристична політика зарубіжних країн

42. Стратегія розвитку та інновації в курортній справі

43. Чинники успішного працевлаштування за фахом

44. Інвестування туристичної діяльності

45. Менеджмент та маркетинг у туризмі

46. Ціноутворення в туризмі

47. Процеси та ефективність управління туристичною організацією

48. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс

49. Управління проектом у світовому туризмі

50. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі

51. PR технології

52. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи

53. Автоматизовані технології науково-технічного перекладу

54. Аналітико-синтетична переробка документної інформації

55. Архівознавство

56. Бібліографознавство

57. Вступ до спеціальності

58. Гендерна політика у сфері управління

59. Державна інформаційна політика

60. Державне управління та державні установи

61. Діловодство в туризмі

62. Довідково-інформаційні фонди та їх формування

63. Документально-інформаційні комунікації

64. Документознавство та архівознавство

65. Економіка інформаційної діяльності

66. Загальне діловодство

67. Загальне документознавство

68. Захист інформації та інформаційного продукту

69. Іміджелогія

70. Інформаційна культура фахівця

71. Інформаційне обслуговування та забезпечення інформаційних потреб

72. Інформаційний дизайн у документознавстві

73. Інформаційні війни

74. Інформаційні ресурси

75. Інформаційні системи і мережі в документознавстві

76. Інформаційні технології в документознавстві

77. Інформаційно-аналітична діяльність

78. Інформаційно-аналітичні системи в інноваційному менеджменті

79. Кадрове діловодство

80. Концепції документознавства

81. Культура ділового спілкування

82. Лінгвістичні основи документознавства

83. Логіка та методологія (ДІ)

84. Машинопис

85. Музеєзнавство

86. Науково-технічна термінологія

87. Організація науково-інформаційної діяльності

88. Основи інформаційно-аналітичної роботи в рекламі

89. Основи корпоративної культури

90. Основи телекомунікацій та електронної комерції

91. Патентознавство та трансферт технологій

92. Професійна етика

93. Психологія лідерства

94. Референтна справа

95. Системи управління електронним документообігом

96. Спеціальне діловодство

97. Спеціальне документознавство

98. Стандартизація

99. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів

100. Стратегія розвитку та бізнес-план підприємства

101. Сучасні інформаційні технології управління персоналом (в документознавстві)

102. Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації

103. Теорія та методологія комунікацій

104. Технічне забезпечення інформаційної діяльності

105. Філософія державного управління (ДІ)

106. Формування бази даних у документознавстві