Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Агенційна журналістика
 2. Газетно-журнальне виробництво
 3. Економічна проблематика ЗМІ
 4. Еристика. Теорія та практика аргументації
 5. Журналістська етика
 6. Журналістське розслідування
 7. Інтернет-журналістика
 8. Інформаційна політика та безпека
 9. Історія зарубіжної журналістики
 10. Історія української журналістики
 11. Комунікаційна естетика
 12. Комунікаційні технології
 13. Літературний стиль
 14. Медіакритика
 15. Методика та організація наукових досліджень
 16. Методологія досліджень соціальних комунікацій
 17. Міжнародна журналістика
 18. Міжнародна проблематика ЗМІ
 19. Моніторинг ЗМІ
 20. Новітні медіа
 21. Основи журналістики
 22. Охорона праці в галузі
 23. Політична проблематика ЗМІ
 24. Політичні системи світу в ЗМІ
 25. Постановка голосу
 26. Правова проблематика ЗМІ
 27. Практика з рекламного та медіаменеджменту
 28. Практикум із PR-менеджменту
 29. Практикум із медіаменеджменту
 30. Практикум із української мови у ЗМІ
 31. Практична стилістика
 32. Прес-служба
 33. Прикладні соціально-комунікаційні технології
 34. Публіцистика
 35. Радіовиробництво
 36. Реклама та зв’язки із громадськістю
 37. Соціальна інформатика
 38. Соціальна проблематика ЗМІ
 39. Соціологія громадської думки
 40. Соціологія масової комунікації
 41. Сучасна українська та зарубіжна публіцистика
 42. Телевиробництво
 43. Теорія журналістики
 44. Теорія і методика журналістської творчості
 45. Теорія масової інформації
 46. Теорія масової комунікації
 47. Теорія та історія журналістики
 48. Теорія та історія соціальних комунікацій
 49. Теорія твору і тексту
 50. Українське журналістикознавство
 51. Фотожурналістика