Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Агенційна журналістика
 2. Газетно-журнальне виробництво
 3. Економічна проблематика ЗМІ
 4. Еристика. Теорія та практика аргументації
 5. Журналістська етика
 6. Журналістське розслідування
 7. Інтернет-журналістика
 8. Інформаційна політика та безпека
 9. Історія зарубіжної журналістики
 10. Історія української журналістики
 11. Комунікаційна естетика
 12. Комунікаційні технології
 13. Літературний стиль
 14. Медіакритика
 15. Методика та організація наукових досліджень
 16. Методологія досліджень соціальних комунікацій
 17. Міжнародна журналістика
 18. Міжнародна проблематика ЗМІ
 19. Моніторинг ЗМІ
 20. Новітні медіа
 21. Основи журналістики
 22. Охорона праці в галузі
 23. Політична проблематика ЗМІ
 24. Політичні системи світу в ЗМІ
 25. Постановка голосу
 26. Правова проблематика ЗМІ
 27. Практика з рекламного та медіаменеджменту
 28. Практикум із PR-менеджменту
 29. Практикум із медіаменеджменту
 30. Практикум із української мови у ЗМІ
 31. Практична стилістика
 32. Прес-служба
 33. Прикладні соціально-комунікаційні технології
 34. Публіцистика
 35. Радіовиробництво
 36. Реклама та зв’язки із громадськістю
 37. Соціальна інформатика
 38. Соціальна проблематика ЗМІ
 39. Соціологія громадської думки
 40. Соціологія масової комунікації
 41. Сучасна українська та зарубіжна публіцистика
 42. Телевиробництво
 43. Теорія журналістики
 44. Теорія і методика журналістської творчості
 45. Теорія масової інформації
 46. Теорія масової комунікації
 47. Теорія та історія журналістики
 48. Теорія та історія соціальних комунікацій
 49. Теорія твору і тексту
 50. Українське журналістикознавство
 51. Фотожурналістика
 52. Автоматизація обробки технологічної інформації
 53. Автоматизація і комп’ютеризація технологічних процесів
 54. Актуальні проблеми українського термінознавства
 55. Видавнича діяльність української діаспори
 56. Видавничо-поліграфічні стандарти
 57. Видавничо-поліграфічні технології та обладнання
 58. Вступ до спеціальності
 59. Веб-практика з веб-дизайну у видавничій справі
 60. Видавництво та поліграфія
 61. Вступ до фаху. Видавнича справа та редагування
 62. Газетно-журнальні видання
 63. Графічний дизайн пакувань
 64. Дизайн, конструювання та художнє оформлення пакувань
 65. Додрукарські технології та обладнання
 66. Друкарські технології та обладнання
 67. Екологія в пакувальному виробництві
 68. Економіка та організація поліграфічного виробництва
 69. Економіка книговидання
 70. Електронні видання
 71. Інженерна і комп’ютерна графіка
 72. Інформаційні технології в пакованні
 73. Інформаційні технології у видавничій справі
 74. Історія зарубіжної літератури
 75. Історія світової видавничої справи
 76. Історія української видавничої справи
 77. Книжкові видання
 78. Комп’ютеризація технологічних процесів
 79. Комп’ютерна графіка
 80. Коректура
 81. Корпоративне управління видавничою діяльністю
 82. Культура видання. Видавничі стандарти
 83. Літературне редагування текстів
 84. Логіка і методика логічного аналізу тексту
 85. Макети і верстка
 86. Матеріали для виготовлення друкованої продукції
 87. Матеріали для пакувального виробництва
 88. Менеджмент і маркетинг у пакованні
 89. Менеджмент та маркетинг видавничої справи
 90. Новітні технології в пакованні
 91. Оброблення текстової інформації
 92. Організація виробничо-поліграфічних виробництв
 93. Організація та економіка видавничої справи
 94. Основи видавничої справи
 95. Основи редагування
 96. Основи теорії кольору та способи їх відтворення
 97. Оцінювання якості та вимог до друкування та етикетно-пакувальної продукції
 98. Охорона праці в поліграфії
 99. Пакувальні матеріали і тара
 100. Перспективні напрями і методи досліджень галузі
 101. Підготовка видання
 102. Післядрукарські та оздоблювальні процеси та обладнання
 103. Поліграфія
 104. Право видавця та редактора (Медіарегулювання)
 105. Проектування, виготовлення оформлення видань та пакувань
 106. Редагування газетно-журнальних видань
 107. Редагування навчальної, довідкової та енциклопедичної літератури
 108. Редагування наукової, науково-популярної та вжиткової літератури
 109. Редагування перекладної літератури
 110. Редагування рекламно-комерційної літератури
 111. Редагування суспільно-політичної літератури
 112. Редагування художньої та дитячої літератури
 113. Рецензування творів
 114. Системи захисту друкованої продукції
 115. Спеціальні види, способи друку та обладнання
 116. Стилістика ділового мовлення
 117. Текстознавство
 118. Теоретичні основи фото- та копіювальних процесів
 119. Теорія та історія видавничої справи та редагування
 120. Термінологія у видавничо-поліграфічній та пакувальній справі
 121. Технічне редагування
 122. Технічні та проблемні засоби оброблення інформації (поліграфічна справа)
 123. Технологія виготовлення паперу, картону і плівок
 124. Технологія оброблення зображальної продукції
 125. Типологія помилок
 126. Устаткування для виготовлення тари та упаковки
 127. Фотографія та композиція
 128. Художнє оформлення та редагування
 129. Шрифтознавство