Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. PR технології
 2. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи
 3. Автоматизовані технології науково-технічного перекладу
 4. Аналітико-синтетична переробка документної інформації
 5. Архівознавство
 6. Бібліографознавство
 7. Вступ до спеціальності
 8. Гендерна політика у сфері управління
 9. Державна інформаційна політика
 10. Державне управління та державні установи
 11. Діловодство в туризмі
 12. Довідково-інформаційні фонди та їх формування
 13. Документально-інформаційні комунікації
 14. Документознавство та архівознавство
 15. Економіка інформаційної діяльності
 16. Загальне діловодство
 17. Загальне документознавство
 18. Захист інформації та інформаційного продукту
 19. Іміджелогія
 20. Інформаційна культура фахівця
 21. Інформаційне обслуговування та забезпечення інформаційних потреб
 22. Інформаційний дизайн у документознавстві
 23. Інформаційні війни
 24. Інформаційні ресурси
 25. Інформаційні системи і мережі в документознавстві
 26. Інформаційні технології в документознавстві
 27. Інформаційно-аналітична діяльність
 28. Інформаційно-аналітичні системи в інноваційному менеджменті
 29. Кадрове діловодство
 30. Концепції документознавства
 31. Культура ділового спілкування
 32. Лінгвістичні основи документознавства
 33. Логіка та методологія (ДІ)
 34. Машинопис
 35. Музеєзнавство
 36. Науково-технічна термінологія
 37. Організація науково-інформаційної діяльності
 38. Основи інформаційно-аналітичної роботи в рекламі
 39. Основи корпоративної культури
 40. Основи телекомунікацій та електронної комерції
 41. Патентознавство та трансферт технологій
 42. Професійна етика
 43. Психологія лідерства
 44. Референтна справа
 45. Системи управління електронним документообігом
 46. Спеціальне діловодство
 47. Спеціальне документознавство
 48. Стандартизація
 49. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів
 50. Стратегія розвитку та бізнес-план підприємства
 51. Сучасні інформаційні технології управління персоналом (в документознавстві)
 52. Сучасні технології збору, обробки і передачі інформації
 53. Теорія та методологія комунікацій
 54. Технічне забезпечення інформаційної діяльності
 55. Філософія державного управління (ДІ)
 56. Формування бази даних у документознавстві