Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Англо-німецькомовний етикет

2. Аспектний переклад

3. Вступ до мовознавства

4. Германське мовознавство

5. Граматичні та стилістичні аспекти перекладу ІІ іноземної мови

6. Дипломатичний протокол та етикет

7. Ділова іноземна мова

8. Друга іноземна мова

9. Друга іноземна мова (французька)

10. Еквівалентність перекладу семантичних мовних одиниць

11. Етика й естетика

12. Жанрові теорії перекладу

13. Загальна теорія перекладу

14. Західноєвропейська мова

15. Іноземна мова

16. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

17. Іноземна мова (наукового спілкування)

18. Іноземна мова за вибором

19. Іноземна мова поглибленого вивчення

20. Історія зарубіжної літератури

21. Історія основної іноземної мови

22. Корективний курс фонетики

23. Країнознавство

24. Латинська мова

25. Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови

26. Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови

27. Методика викладання іноземної мови

28. Методика викладання перекладу у вищій школі

29. Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації

30. Наукове спілкування іноземною мовою

31. Основи наукових досліджень

32. Основи перекладу та редагування художніх текстів

33. Основи підготовки гідів-перекладачів

34. Основи синхронного перекладу

35. Основи теорії мовної комунікації

36. Методика викладання філологічних дисциплін

37. Переклад і редагування документів різних типів та жанрів

38. Переклад науково-технічної літератури

39. Переклад спеціальних текстів

40. Порівняльна граматика іноземної та української мов

41. Порівняльна лексикологія іноземної та української мов

42. Практика перекладу основної іноземної мови

43. Практика письмового та усного перекладу

44. Практична граматика

45. Практичний курс ІІ іноземної мови

46. Практичний курс ІІ іноземної мови і переклад (німецької)

47. Практичний курс ІІІ іноземної мови

48. Практичний курс основної іноземної мови

49. Практичний курс першої іноземної мови

50. Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів

51. Соціолінгвістика

52. Cоціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу

53. Стилістика першої іноземної мови

54. Сучасна ділова іноземна мова (німецька)

55. Теорія та практика перекладу

56. Термінознавство першої іноземної мови

57. Техніка перекладу ІІ іноземної мови

58. Техніка перекладу конференцій

59. Труднощі художнього перекладу

60. Усний послідовний двосторонній переклад