Довбищенко Михайло Володимирович

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 34 роки

Біографія

Народився у Києві 4 червня 1966 року.

У 1993 році закінчив історичний факультет Київського державного університетуту.

Працював викладачем КНУКіМ, ВМУРоЛ «Україна», Національної академії оборони України.

У КНУКіМ: 2005-2008 докторант, із жовтня 2009 року – молодший науковий співробітник, із жовтня 2011 – науковий співробітник, із жовтня 2012 по кінець 2015 року – старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціальна та регіональна структура Уніатської Церкви кінця XVI – першої половини XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства)».

31 травня 2010 року захистив докторську дисертацію на тему «Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст.» за спеціальністю «Українознавство».

Основні навчальні курси

  1. Історія України
  2. Історія української державності
  3. Релігієзнавство
  4. Українська палеографія

Сфера наукових інтересів

  1. Історія Церкви та релігійних рухів в Україні
  2. Соціальна та політична історія України та Білорусії Литовсько-польської доби.

Автор 50 наукових публікацій.

У музеї Луцького Хрестовоздвиженського братства – презентація унікальної збірки джерел до історії волинської спільноти (10 листопада 2014 року)
Докладніше…

Основні наукові праці:

1. На порозі нової доби: православна шляхта Волині кінця XVII – початку XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2012. – Вип. 16. – С. 153-169.

2. Ченці – боніфратрії та поширення гуманістичних ідей на українських землях у першій половині XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства) // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 121-124.

3. Біля витоків політичного українства: роль польської шляхти у формуванні українського світу та української ідеї в кінці XVI–XVIII ст. // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 3. – С. 109-117.

4. Вплив релігійних рухів на розвиток національної свідомості православного та уніатського нобілітету Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (українознавчий аспект) // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 2. – С. 210-213.

5. Miedzy Ukraina a Polska. Szlachecka rodzina Jelowckich w życiu społecznym i religijnym Wołynia od polowy XVI do polowy XVII wieku // Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII–XIX wieku. – T. 5. – Lublin, 2009. – S. 15-29.

6. Волинська шляхта у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст. : монографія. – К., 2008.

7. Епізоди з історії унії в Перемишльській єпархії с.17 ст. (за матеріалами Перемишльського державного архіву).– ДКЗ. – 2002. – Т. 6. – С. 446-454, 1 іл.

8. Archivum Ecclesiae Ruthenae. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. // Пам’ятки. – К, 2001. – Т.3. – Вип. 3.

9. Пам’ятки. Архів уніатської церкви.– К. – 2001. – Т. 3. – Вип. 1. – 461 с.

10. Уніатський нобілітет Волині 1 п.17 ст.: погляд на проблему з позицій нових методологічних підходів.– Просемінарій. Медієвістика. Історія церкви, науки і культури. – 1997. – Т. 1. – С. 52-64.

11. Гербурт Добромильський і його час або чужинець на службі України [1567 – 1613 рр.].– Берегиня. – 1995. – № 1-2. С. 144-150.

12. До питання про традицію Флорентійської унії в Україні та Білорусі в 16 ст./ Довбищенко М., Костенко С.– Посвіт. – 1995. – № 1. – С. 30-33.