Денисенко Володимир Анатолійович

Кафедра журналістики

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Біографія

Народився 3 січня 1975 року.

Відомості про захист дисертацій

29 червня 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему ” Духовна освіта в Україні Х-ХУІІІ ст.” за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

В Університеті “Україна” працює з 2008 року.

Викладає дисципліни

1. Прикладні соціокомунікаційні технології
2. Прес-служба
3. Теорія та історія соціальних комунікацій

Сфера наукових інтересів

1. Історія
2. Політика
3. Комунікації
4. ЗМІ
5. Прес-служба

Електронна пошта: balam@ukr.net.